Welkom bij Topic Opleiding en Training / Het opleidingsinstituut voor EHBO, Bedrijfshulpverlening, Reanimatie en AED.

Topic OT&S is een zelfstandige onderneming welke, vanuit specifieke kennis van zaken en ervaring op het medisch en para-medisch gebied, een op maat gesneden pakket aan opleidingen en trainingen aanbiedt, zoals o.a. EHBO, Bedrijfshulpverlening, Reanimatie en AED.

Alle opleidingen worden gegeven volgens de algemeen geldende richtlijnen van het NIBHV, NRR, ERC en Oranje Kruis.

De onderneming blijft streven naar een optimale borging van kwaliteit en veiligheid binnen de daarvoor geldende regelgeving en normering. De onderneming werkt nauw samen met verschillende disciplines en bedrijven om een zo goed mogelijk product te kunnen ontwikkelen en samenstellen en om een continue kwaliteit te kunnen waarborgen. In dit kader wisselt de onderneming naar behoefte met diverse bedrijven adequate middelen, gekwalificeerde medewerkers, kennis en informatie uit om de geboden opdrachten naar behoren uit te voeren.

Topic OT&S is een door de Nederlandse Reanimatie Raad erkend en gecertificeerd opleidingsinstituut voor reanimatieonderwijs en is een door het NIBHV en Oranje Kruis erkend opleidingsinstituut voor bedrijfshulpverlening en EHBO.