Disclaimer

Informatie op deze site
Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van informatie. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Aansprakelijkheid wordt door Topic OT&S van de hand gewezen betreffende onvolkomenheden en/of onjuistheden van weergegeven informatie en tevens voor onvolledigheid en/of onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.
Eventuele op deze website verstrekte informatie over regelgeving of producttechnisch, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifieren.

Alle informatie op deze site kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar sites van derden dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Topic OT&S onderhouden. Er is geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Topic OT&S geeft dan ook geen enkele garantie en wijst aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van sites van derden.

De webmaster wordt graag geinformeerd indien u onvolkomenheden en/of onjuistheden ontdekt.