Informatie Automatische Externe Defibrillator

Via deze beknopte informatie wil ik u graag op de hoogte brengen van de recente ontwikkelingen betreffende de huidige intergratie van de Automatische Externe Defibrillator (AED), in diversen bedrijven en instellingen.Plotselinge circulatiestilstand kan iedereen overkomen, op elk moment, op elke leeftijd, op elke plaats, bij familie, collega's, vrienden, enz. In zo'n 85% blijkt het te gaan om een ritmestoornis, het zogenaamde kamerfibrilleren. In plaats van ritmisch te kloppen, 'fladdert' het hart. Er wordt op dat moment geen bloed in het lichaam rondgepompt. De enige behandeling om het hart weer in het juiste ritme te krijgen is door middel van een elektrische schok, het zogenaamde defibrilleren. De ambulances hebben daarvoor een defibrillator aan boord. Om zoveel mogelijk positief effect te hebben, moet een elektrische schok binnen een paar minuten worden gegeven vanaf het moment dat het hart is gaan fibrilleren.
Ambulances zijn niet altijd direct ter plaatse en daarom is een aantal jaren geleden de AED in de handel gekomen. Dit alles om de kans op overleven te vergroten.

In Nederland is lange tijd de discussie gevoerd of het nu wel of niet juridisch mogelijk was om leken voor de AED op te leiden dan wel te laten gebruiken. De Europese Reanimatie Raad (ERC) en de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) hebben hierover overeenstemming bereikt.

Diverse AED-Apparatuur van verschillende fabricanten zijn op de markt. Topic OT&S kan u desgewenst adviseren over de verschillende AED's als u tot aanschaf van een AED over wilt gaan. Neemt u gerust eens contact op voor nadere informatie.