Ontruimingsplannen

Iedere organisatie die na het uitvoeren van de verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie dient te beschikken over opgeleide BHV-ers, dient ook te beschikken over een ontruimingsplan. De grootte van het ontruimingsplan en de complexiteit zijn sterk afhankelijk van de grootte van de organisatie.

Het ontruimingsplan is een onderdeel van het bedrijfsnoodplan. Het hebben van een bedrijfsnoodplan wordt aanbevolen als een ontruimingsplan niet volstaat. Gebouwen die voor een bedrijfsnoodplan in aanmerking komen zijn onder andere: Hoge kantoorgebouwen; gebouwen waarin gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen; gebouwen met bijzondere functie's (b.v. luchthaven) en gebouwen waar veel mensen zich ophouden (b.v. theater).

U bent er echter nog niet met alleen een ontruimingsplan. Een ontruimingsplan is een onderdeel van het totale BHV-pakket. Een ontruimingsplan is een document waarin onder meer een omschrijving wordt gegeven over de wijze waarop het gebouw gecoördineerd ontruimd moet worden. Ook maakt het vluchtplan en de vluchtwegplattegronden, welke op diverse plaatsen zijn opgehangen in uw gebouw, deel uit van dit plan. Het ontruimingsplan is de basis van uw jaarlijks verplichte ontruimingsoefening. U toetst hiermee niet alleen uw organisatie maar ook alle procedures in het ontruimingsplan.

Steeds vaker wordt er door bedrijven voor gekozen het ontruimingsplan uit te breiden naar een "calamiteitenplan". Voor zaken die buiten het bestek van een ontruimingsplan vallen maar de continuïteit van de organisatie kunnen bedreigen worden procedures opgesteld die worden opgenomen in dit calamiteitenplan. Hierdoor ontstaat een compleet calamiteitenboek waarvoor zeer veel calamiteitenprocedures zijn opgesteld en waardoor iedereen precies weet hoe er gehandeld dient te worden.